16 січня 17 16:02 Новости Казахстана/

ПОЛІТИЧНЕ ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСТАНУ Н.А.НАЗАРБАЄВА ДО РАДИ БЕЗПЕКИ

КОНЦЕПТУАЛЬНЕ БАЧЕННЯ КАЗАХСТАНУ

зміцнення глобального партнерства для побудови безпечного, справедливого та процвітаючого світу         З 1 січня 2017 року Республіка Казахстан приступила до роботи в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) у якості непостійного члена на найближчий дворічний період.

Казахстан вдячний усім державам-членам ООН, які підтримали його кандидатуру. Обрання нашої держави до Ради Безпеки ми розглядаємо як свою високу відповідальність і довіру світової спільноти до нашої країни та її миролюбної політики, до казахстанських ініціатив і пропозицій щодо зміцнення ролі ООН у забезпеченні миру та безпеки на планеті.

Вітаємо з початком роботи з 1 січня 2017 р. нового Генерального Секретаря ООН пана Антоніу Гутерріша. Казахстан цілком поділяє та підтримує його бачення, пріоритети та благородні зусилля, що повністю відповідають тим ідеалам та принципам, які Казахстан буде відстоювати у Раді.

2 березня 2017 року виповниться 25 років членства Республіки Казахстан в ООН.

Протягом чверті століття наша країна демонструвала повну відданість цілям і задачам Статуту ООН, нормам і принципам міжнародного права.

Казахстан у Раді працюватиме по всьому його порядку денному об'єктивно та неупереджено, виходячи з першочергової важливості збереження та зміцнення миру та безпеки. Ми маємо намір співпрацювати з усіма членами Ради Безпеки на рівноправній основі, сприяти досягненню компромісу та формуванню консенсусу в цілях зміцнення міжнародного миру та безпеки.

Будемо всіляко сприяти відновленню та розвитку взаємодії, зміцненню довіри між усіма державами-членами ООН і, перш за все, між постійними членами Ради.

Наша країна буде конструктивно взаємодіяти з Радою Безпеки та її допоміжними органами, а також із Секретаріатом ООН та його відповідними підрозділами з усіх питань порядку денного Ради.

Будемо намагатися зміцнити серед держав-членів Ради Безпеки розуміння важливості створення оновленої, відповідної XXI сторіччю, моделі взаємовідносин держав, при якій формується колективна відповідальність за вирішення глобальних і регіональних викликів.

Виходячи з таких принципів своєї місії під час роботи у Раді, Казахстан ставить перед собою наступні пріоритети.

ПЕРШЕ. Для Казахстану, першого в світі, що закрив чверть століття тому Семипалатинський випробувальний ядерний полігон і ліквідував потужний ядерний арсенал, найважливішим питанням виживання людства є досягнення миру, вільного від ядерної зброї.

Ми маємо намір продовжити консолідацію зусиль світового співтовариства щодо позбавлення планети від ядерної зброї через послідовне зміцнення та розширення режиму нерозповсюдження, а також неухильне виконання резолюції Ради Безпеки 1540.

Схвалюючи досягнення угод щодо іранської ядерної програми та їх реалізацію, Казахстан виступатиме за їх модельне застосування у всіх аналогічних ситуаціях і кризах. У цьому плані ми готові до активної роботи з координатором Ради за його резолюцією 2231.

Важливим завданням у цьому контексті Республіка Казахстан також бачить швидке та конструктивне вирішення проблеми ядерної зброї на Корейському півострові, виступаючи за невідкладне відновлення багатостороннього переговорного процесу з цього питання.

В ідеалі, Казахстан закликає всі держави-члени ООН, особливо постійних членів Ради Безпеки, позбавити світ від ядерної зброї до 100-річчя ООН в 2045 році.

ДРУГЕ. Зусилля Казахстану в Раді Безпеки будуть спрямовані на всебічне створення умов для запобігання та повного усунення загрози глобальної війни через зниження ступеню військового протистояння на глобальному та регіональному рівнях.

Переконані, що досягнення миру та відмова від воєн, як від засобу врегулювання міждержавних проблем, є центральним питанням виживання людства в XXI сторіччі. У цьому плані Казахстан має намір просувати реалізацію мого Маніфесту «Мир. 21 століття», який містить алгоритм спільних дій по припиненню конфліктів і насильства.

Казахстан виступає за подальше вдосконалення системи миротворчості ООН і має намір збільшити число своїх військових спостерігачів і миротворців в місіях ООН з підтримання миру.

Під час роботи в Раді ми маємо намір внести посильний вклад у мирне врегулювання палестино-ізраїльського протистояння, конфліктів на Близькому Сході, Афганістані, на просторі СНД, деескалацію напруженості на Корейському півострові, вирішення криз в Африці й Азії.

ТРЕТЄ. Казахстан є першою державою Центральної Азії, що була обрана до Ради Безпеки ООН.

Ми маємо намір активно працювати в напрямку просування інтересів усіх держав нашого регіону щодо забезпечення його стабільності та безпеки, ефективної протидії регіональним викликам і загрозам, зміцнення співробітництва та сприяння його зростанню, і розвитку.

Ми переконані, що в Центральній Азії може бути сформована й апробована модель регіональної зони миру, безпеки, співробітництва та розвитку на основі гармонійного поєднання інтересів усіх зацікавлених країн.

Ми маємо намір під час свого головування у Раді ініціювати широкі, збалансовані, змістовні та результативні дискусії щодо ситуації в Афганістані та заходів по зміцненню миру, безпеки та розвитку в Центральній Азії, а також прийняття за їх підсумками спеціального документу.

Виступаємо за швидке повернення до мирного життя Афганістану, надання цій країні різнобічної допомоги в економічному та соціальному розвитку, у протидії загрозам миру та безпеки, зміцнення потенціалу країни. Ми готові до цілеспрямованої роботи в якості очільника Комітету 1988 по Афганістану/ Талібану.

ЧЕТВЕРТЕ. Міжнародний тероризм і насильницький екстремізм є сьогодні одними з найголовніших і найгостріших викликів глобального світу та безпеки. Криза в багатьох регіонах світу обумовлена, у першу чергу, діяльністю міжнародних терористичних угруповань. Тільки спільними зусиллями усіх держав, міжнародних і регіональних організацій, та інших ключових партнерів, ми можемо переламати кризу, що розвивається, і покінчити з цим злом. У цьому плані Казахстан також закликає активізувати діалог політичних і релігійних лідерів, перш за все, у контексті насильницького екстремізму та радикалізму.

Із цим переконанням Казахстан головуватиме в Комітеті 1267 Ради Безпеки ООН по ІДІЛ (Даіш) та Аль-Каїді.

Плануємо в цьому світлі запропонувати державам-членам ООН і Ради Безпеки ООН розробку Астанинського Кодексу поведінки при проведенні міжнародних антитерористичних операцій, який може стати основою для формування Глобальної антитерористичної коаліції (мережі) під егідою ООН, яку я запропонував створити у своєму виступі на 70-й сесії ГА ООН.

П'ЯТЕ. Досягнення сталого глобального миру неможливе без досягнення повного миру та безпеки в Африці.

У якості держави-спостерігача Африканського союзу та голови Комітету Ради Безпеки по Сомалі/ Еритреї, Казахстан робитиме внесок у міжнародні зусилля з національного примирення та відновлення миру, як у регіоні Африканського рогу, так і на всьому континенті.

ШОСТЕ. Переконані, що тільки забезпечивши нерозривність зв'язку між миром, безпекою та розвитком (security-development nexus), ми зможемо узгоджено здійснювати комплексні дії по досягненню довгострокової стабільності та стійкого миру. В основі такого зв'язку повинні лежати спільні заходи щодо запобігання воєн і конфліктів, захисту прав людини, реалізації Цілей сталого розвитку, боротьби зі зміною клімату, у тому числі через виконання усіма країнами-членами своїх зобов'язань у рамках Паризької угоди зі зміни клімату.

Казахстан продовжить вносити свій практичний внесок у досягнення сталого розвитку. Одним із таких кроків є проведення влітку 2017 року в Астані спеціалізованої міжнародної виставки «ЕКСПО-2017» на тему «Енергія майбутнього», спрямованої на розвиток сталої енергії та мінімізацію наслідків від зміни клімату — цих важливих компонентів превентивної дипломатії.

СЬОМЕ. У ході роботи у Раді Безпеки ООН Казахстан буде підтримувати розробку та прийняття рішень, спрямованих на адаптацію Ради й усієї системи ООН до загроз і викликів людству у XXI сторіччі, і підвищення ролі Всесвітньої Організації у світових справах.

ООН, як і інші глобальні структури післявоєнного часу, повинні бути приведені у відповідність високим вимогам XXI сторіччя.

Казахстан буде докладати зусиль для розширення співробітництва між усіма регіональними організаціями колективної безпеки Європи й Америки, Азії та Африки.

З метою консолідації зусиль і формування колективної політичної волі щодо зміцнення глобальної та регіональної безпеки та стабільності, забезпечення істинної довіри між державами, пропонуємо проводити один раз на рік або на два роки, засідання Ради Безпеки на рівні глав держав і урядів країн-членів Ради.

Цілі та завдання, викладені у даному Політичному зверненні, є політичними пріоритетами та практичними компонентами роботи Казахстану на посаді непостійного члена Ради Безпеки ООН у 2017-2018 роках.
         Казахстан налаштований працювати у Раді з усіма країнами-членами за вказаними пріоритетними напрямами відкрито, об'єктивно і без політичної кон'юнктури, відповідально, виважено і конструктивно.

Казахстан розраховує на підтримку з боку партнерів своїх ініціатив по досягненню важливої мети — зробити світ у ХХI сторіччі безпечним, справедливим і процвітаючим.

 

м. Астана, 1 січня 2017 р.

 


Warning: require_once(/usr/local/apache/www/kz/htdocs/www//a8693344089437452c2aef4c7783910cb1d11f1f/trustlink.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /usr/local/apache/www/kz/htdocs/app/views/blocks/footer.phtml on line 17